Réquiem por un sueño. (7 d’abril 2005)

Director: Darren Aronofsky

Existeixen pel·lícules que perduren per un temps llarg en la memòria de l‘espectador, és aquest el cas de Réquiem por un Sueño de Darren Aronofsky, les imatges de la qual queden indeleblement fixes per la seva força extraordinària, que captiva l’atenció i a la vegada ens repel per la seva cruesa. No obstant, una cosa és segura, ningú queda exempt al poder angoixant, quasi hipnòtic, de l’extraordinari treball filmogràfic aconseguit per Aronosfsky i els seus actors, qui recreen descarnadament les debilitats humanes amb les seves terribles conseqüències. Per això, Réquiem por un Sueño aconsegueix de manera efectiva colpejar durament la consciència de l’espectador i restar en el seu record com una experiència arrogant però d’innegable atractiu.